14_resene_projekty

Řešené projekty

Seznam projektů, které jsou a byly řešené v rámci Research and Innovation Centre for Electrical Engineering.

Významné projekty

Přehled významných aktuálně řešených projektů. Kliknutím na název projektu se otevře nové okno s detaily projektu v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací.

Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 (FEIM)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000067
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum, Elektronika a testování

Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000054
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000028
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Matematicko-fyzikální modelování

Národní centrum pro energetiku II

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000025
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Centrum pokročilých jaderných technologií II (CANUT)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000012
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování

Národní centrum vodíkové mobility

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000007
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

INNMEDSCAN - Innovative Photodetector Module for advanced Hybrid “Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography” Scanners for Nuclear Medicine

 • doba řešení: 2023-2027
 • označení: 101086178
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Renewable energy sources and digital twin

 • doba řešení: 2023-2025
 • označení: 1233365
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

ENEN2plus

 • doba řešení: 2022-2026
 • označení: 101061677
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Aktivní projekty

(RICE jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel)

Výzkum a vývoj autonomního monitorovacího systému v reálném čase (AuMon)

 • doba řešení: 2024-2025
 • označení: FW10010032
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 (FEIM)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000067
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum, Elektronika a testování

Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000054
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000028
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Matematicko-fyzikální modelování

Národní centrum pro energetiku II

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000025
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Centrum pokročilých jaderných technologií II (CANUT)

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000012
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování

Národní centrum vodíkové mobility

 • doba řešení: 2023-2028
 • označení: TN02000007
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

INNMEDSCAN - Innovative Photodetector Module for advanced Hybrid “Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography” Scanners for Nuclear Medicine

 • doba řešení: 2023-2027
 • označení: 101086178
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů

 • doba řešení: 2023-2026
 • označení: VK01020078
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Technologie svařování s laserovým dohřevem

 • doba řešení: 2023-2026
 • označení: FW06010523
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Inovace vodičů pro vyšší teplotní odolnost a pro spolehlivé spojování v automobilovém kabelovém svazku

 • doba řešení: 2023-2026
 • označení: FW06010095
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Bezobslužné vakuové zařízení pro servis transformátorů

 • doba řešení: 2023-2026
 • označení: CZ.01.01.01/01/22_002/0000303
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Renewable energy sources and digital twin

 • doba řešení: 2023-2025
 • označení: 1233365
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Výzkum a vývoj řešení pro autentizaci a přenos dat z měřicích systémů v energetice pomocí blockchainové platformy

 • doba řešení: 2023-2025
 • označení: FW06010675
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Vývoj metodik a nástrojů na ověřování a hodnocení studií PSA a jejich aplikace v dozorné činnosti SÚJB

 • doba řešení: 2023-2025
 • označení: TK05010180
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

ENEN2plus

 • doba řešení: 2022-2026
 • označení: 101061677
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

SMARTMon – Mobilní autonomní jednotka pro vícedenní onsite diagnostiku

 • doba řešení: 2022-2025
 • označení: TK04020088
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Zavedení pokročilé správy aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů v kontextu ČR

 • doba řešení: 2022-2025
 • označení: TK04020255
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod umělé inteligence - MOSENZ

 • doba řešení: 2022-2025
 • označení: VJ02010031
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Vývoj vysoce výkonné elektrické lodi s rozšířeným dojezdem

 • doba řešení: 2022 - 2024
 • označení: TM03000034
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Indukční průtokoměr pro sycené nápoje

 • doba řešení: 2022 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027241
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

InPredict - Smart Condition Management for Industry 4.0

 • doba řešení: 2021-2025
 • označení: FW03010050
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

InTechTex - Inovativní technologie integrace a pouzdření elektronických prvků pro textilie odolávající náročným podmínkám

 • doba řešení: 2021 - 2025
 • označení: FW03010077
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

InPredict - Smart Condition Management for Industry 4.0

 • doba řešení: 2021-2025
 • označení: FW03010050
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Vylepšení vlastností současných špičkových slitin

 • doba řešení: 2021 - 2025
 • označení: 21-02203X
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

OILSENSE - Detekční systémy pro průmyslová zařízení na bázi velkoplošných senzorů

 • doba řešení: 2021 - 2024
 • označení: FW03010448
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

MultiTex - Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí

 • doba řešení: 2021 - 2024
 • označení: FW03010095
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

ILOC - Systém pro lokalizaci a záchranu osob integrovaný v obuvi a ochranné rukavici

 • doba řešení: 2021 - 2024
 • označení: FW03010023
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Měření anomálií v úhlové korelaci elektronu a pozitronu z vnitřní párové produkce v excitovaných jádrech 8Be a 4He

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: 21-21801S
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Výzkum a vývoj nástrojů pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027271
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Výzkum a vývoj automatizovaného mobilního systému svařování drážních kolejnic pro opravy malého a středního rozsahu

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026862
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Výzkum a vývoj technologického procesu vytvrzování brusných kotoučů v energeticky účinných pecích

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026853
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových komponent

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024947
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Systémové řešení pro udržitelné zpracování odpadů ze zdravotnických zařízení

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024934
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Návrh systému řízení reaktivity

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Návrh energeticky úsporných tlumivek - NEUTlum

 • doba řešení: 2021 - 2023
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024444
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

MAgnetická Senzorika Termojaderných Energetických Reaktorů (MASTER)

 • doba řešení: 2020 - 2025
 • označení: TK03030070
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Vývoj technologického celku pro inovativní ukládání energií s využitím fázové změny materiálu INUKEN

 • doba řešení: 2020 - 2024
 • označení: TK03030109
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Pokročilé keramické materiály a technologie pro výkonovou elektroniku POKER

 • doba řešení: 2020 - 2023
 • označení: FW01010067
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Energy Storage při produkci elektřiny

 • doba řešení: 2019 - 2023
 • označení: TK02030069
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

 • doba řešení: 2019 - 2023
 • označení: TK02020017
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu

 • doba řešení: 2018 - 2025
 • označení: TK01030082
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku

 • doba řešení: 2018 - 2024
 • označení: TK01030128
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Interní projekty

Agros2D - otevřená multiplatformní aplikace pro řešení fyzikálních polí a sdružených úloh

 • doba řešení: od 2011
 • označení: interní vývoj
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Hermes - knihovna pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, vývoj pokročilých adaptivních metod vyššího řádu přesnosti, silně nelineární problémy

 • doba řešení: od 2011
 • označení: interní vývoj
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

REMCS – RICE Embedded Modular Control System

 • doba řešení: od 2011
 • označení: interní vývoj
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

RATS – RICE Automated Test System

 • doba řešení: od 2011
 • označení: interní vývoj
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Ukončené projekty

(RICE jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel)

Podpora komerčních příležitostí ZČU II

 • doba řešení: 2022 - 2022
 • označení: TP01010042 - 11
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

OptimTex - softwarová aplikace pro návrh textilií

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: 2020-1-RO01-KA203-079823
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Anténní řady s kvantizovaným řízením

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: 20-02046S
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Organické senzory plynů - nové struktury, jejich vlastnosti a funkce

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: 20-03913S
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Konstrukce a technologie pro synchronní generátory s permanentními magnety nové generace

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: FW01010295
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Simulátor letových vlastností padákového kluzáku

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: FW01010257
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Systém pro bezdrátové nabíjení akumulátorového ručního nářadí pro nebezpečná prostředí a složky IZS

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: FW01010238
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Nástroje pro virtuální reality pro interaktivní simulátory s pohyblivou plošinou

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: FW01010189
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Nové zalévací hmoty pro energetiku

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: FW01010137
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Vývoj nové generace zařízení pro modelování technologických procesů pro Industry 4.0

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020258
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Smart fotovoltaický bojler

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020105
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Podpora komerčních příležitostí ZČU II

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: TP01010042 - 07
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Podpora komerčních příležitostí ZČU II

 • doba řešení: 2020 - 2022
 • označení: TP01010042 - 09
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence

 • doba řešení: 2019 - 2023
 • označení: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0009855
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Materiálový výzkum, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování, Diagnostika a zkušebnictví, Matematicko-fyzikální modelování

Národní centrum pro energetiku

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TN01000007
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování

Národní centrum kompetence Josefa Božka (JOBNAC)

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TN01000026
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Elektronika a testování

Optimalizace skladování použitého jaderného paliva

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TK02010102
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

SEPIOT – Senzory plynů na bázi hybridních nanostruktur pro IoT aplikace

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TH04010211
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TH04010270
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Ostrovní systém s inteligentním power managementem

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TH04010435
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Nová generace jističů nn s výkonovými polovodiči

 • doba řešení: 2019 - 2022
 • označení: TH04010488
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

CARAT - Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

 • doba řešení: 2018 - 2022
 • označení: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

 • doba řešení: 2018 - 2022
 • označení: QK1810010
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Ex-core měření neutronového toku pro reaktory IV. generace

 • doba řešení: 2018 - 2022
 • označení: TK01030103
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta (INAFYM)

 • doba řešení: 2017 - 2022
 • označení: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Podpora komerčních příležitostí ZČU II

 • doba řešení: 2020 - 2021
 • označení: TP01010042 - 04
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Ostrovní systém s inteligentním power managementem

 • doba řešení: 2019 - 2021
 • označení: TH04010435
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií

 • doba řešení: 2018 - 2021
 • označení: FV30051
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Naplétané přerušované kompozitní konstrukce NAPREKON

 • doba řešení: 2018 - 2021
 • označení: FV30382
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum, Diagnostika a zkušebnictví

SAN - Systém Aplikací Návrhu ventilátorů

 • doba řešení: 2018 - 2021
 • označení: TH03020054
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Technologie aditivní výroby kovových dílů

 • doba řešení: 2018 - 2021
 • označení: TH03020130
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Moderní elektrická výzbroj trakčních napájecích stanic

 • doba řešení: 2018 - 2021
 • označení: TH03020265
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Ultrazvukové průtokoměry nové generace

 • doba řešení: 2018 - 2020
 • označení: FV30460
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

 • doba řešení: 2018 - 2020
 • označení: 18-19104S
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

TechProTex - Pokročilé technologie pro ochranné oděvy na bázi smart textilií pro zvýšení bezpečnosti pracovníků vystavených riziku výbušného prostředí

 • doba řešení: 2018 - 2020
 • označení: TH03020214
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Kompenzovaný širokopásmový proudový bočník indukčního typu

 • doba řešení: 2018 - 2020
 • označení: TH03020322
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Matematicko-fyzikální modelování, Elektronika a testování

Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

 • doba řešení: 2018 - 2020
 • označení: TH03020355
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

UMTRIS - Enviromentální slučitelnost transformátorových olejů – alternativní izolační kapaliny (Umweltverträglichkeit von Transformatorenölen - alternative Isolierflüssigkeiten)

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: BTHA-FV-10
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Pokročilý materiálový systém pro výrobu chytré výkonové elektroniky ADMAT

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: FV20140
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum, Výkonová elektronika a pohony

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: TH02010577
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: TH02010555
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Robot pro inspekci a diagnostiku distribuční a přenosové sítě - NET-Robotics

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: TH02020319
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: TH02020798
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultravysoce-pevných ocelí

 • doba řešení: 2017 - 2020
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009807
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku – IZOKON

 • doba řešení: 2017 - 2019
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004661
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

RICE - Nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy

 • doba řešení: 2016 - 2020
 • označení: LO1607
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Materiálový výzkum, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování, Diagnostika a zkušebnictví, Matematicko-fyzikální modelování

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

 • doba řešení: 2016 - 2020
 • označení: FV10111
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

WelConTex – Spolehlivá propojovací technologie pro smart textilie na bázi ultrazvukového svařování

 • doba řešení: 2017 - 2019
 • označení: 11 CORNET Cal
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů

 • doba řešení: 2017 - 2019
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004705
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

 • doba řešení: 2017 - 2019
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004846
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností

 • doba řešení: 2017 - 2019
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům

 • doba řešení: 2016 - 2019
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004628
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Elektrostatická separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci

 • doba řešení: 2016 - 2019
 • označení: FV10239
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Nová generace pohonné jednotky pro kolejová vozidla

 • doba řešení: 2016 - 2019
 • označení: FV10310
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Akustická diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů

 • doba řešení: 2016 - 2019
 • označení: FV10659
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

 • doba řešení: 2014 - 2019
 • označení: TE02000103
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Matematicko-fyzikální modelování, Elektronika a testování

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

 • doba řešení: 2012 - 2019
 • označení: TE01020038
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování

Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT

 • doba řešení: 2012 - 2019
 • označení: TE01020022
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

 • doba řešení: 2012 - 2019
 • označení: TE01020455
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy, Výkonová elektronika a pohony, Elektronika a testování

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

 • doba řešení: 2012 - 2019
 • označení: TE01020036
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Podpora komerčních příležitostí ZČU - dílčí projekt: Zařízení pro kompenzaci zemních poruch v distribučních sítích

 • doba řešení: 2017 - 2018
 • označení: TG02010011
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Periferie pro elektronický zámek

 • doba řešení: 2016 - 2018
 • označení: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004368
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Podpora komerčních příležitostí ZČU - dílčí projekt: Bezkontaktní napájecí a nabíjecí systémy měřící techniky a mikroelektroniky

 • doba řešení: 2016 - 2017
 • označení: TG02010011
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

ADVANTEX II - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie II

 • doba řešení: 2015 - 2017
 • označení: LF 15008
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

ASES II - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti II - pokročilý modul měď-izolant-měď a technologie jeho výroby

 • doba řešení: 2015 - 2017
 • označení: LF 15021
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

DETEKO: Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnosti těžkých kovů ve vodném prostředí

 • doba řešení: 2015 - 2017
 • označení: TH01030389
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

ASES - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení: LF 14029
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení: LF 14043
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

SUBATEX Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení: TA04010085
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Systém pro monitorování a detekci - SYMOD

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení: TA04010102
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a neúčinně uzemněných sítích

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení: TA04020235
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení:
 • označení: TA04020956
 • zapojené týmy: Energetika a průmyslové systémy

Snížení hlučnosti silových transformátorů a jejich negativního dopadu na životní prostředí

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení: TA04021700
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování, Diagnostika a zkušebnictví

Bezpečnostní dopravní uzávěra silničních tunelů – SOFT STOP

 • doba řešení: 2014 - 2017
 • označení:
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví, Materiálový výzkum

Podpora komerčních příležitostí ZČU - dílčí projekt: Kompaktní detektor částic

 • doba řešení: 2016
 • označení: TG02010011
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Automatizace testování řídicí elektroniky jaderných technologií

 • doba řešení: 2014 - 2016
 • označení: TA04010423
 • zapojené týmy: Elektronika a testování

Risk Management Software System for SMEs ing the Construction Industry

 • doba řešení: 2013 - 2016
 • označení: FP7-2012-UIAPP-324387
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace (U NAS)

 • doba řešení: 2013 - 2016
 • označení: TA03010037
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví - ELTEX

 • doba řešení: 2013 - 2016
 • označení: TA03010286
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Hybridní laserové technologie

 • doba řešení: 2013 - 2016
 • označení: TA03010354
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí

 • doba řešení: 2013 - 2016
 • označení: TA03020251
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Technologický systém pro fotodynamickou inaktivaci mikroorganismů - pre-seed, FEL - IA_01

 • doba řešení: 2014 - 2015
 • označení: CZ.1.05/3.1.00/14.0297
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice

 • doba řešení: 2011 - 2015
 • označení: GAP102/11/0498
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

 • doba řešení: 2010 - 2015
 • označení: ED2.1.00/03.0094
 • zapojené týmy: Výkonová elektronika a pohony, Materiálový výzkum, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování, Diagnostika a zkušebnictví, Matematicko-fyzikální modelování

Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi (INTEX II)

 • doba řešení: 2013 - 2014
 • označení: LF 13018
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování

 • doba řešení: 2012 - 2014
 • označení: FR-TI4/569
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování, Diagnostika a zkušebnictví

Snižování hlučnosti točivých strojů

 • doba řešení: 2012 - 2014
 • označení: TA 02010565
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví, Elektronika a testování

Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

 • doba řešení: 2011 - 2014
 • označení: GAP102/11/0437
 • zapojené týmy: Pohony a výkonová elektronika

Modulární řešení elektrické výzbroje pro dynamicky náročné vysokonapěťové střídavé pohony

 • doba řešení: 2011 - 2014
 • označení: TA01010863
 • zapojené týmy: Pohony a výkonová elektronika

Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě, TECHNOS

 • doba řešení: 2011 - 2014
 • označení: TA01010639
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů, COPOMA

 • doba řešení: 2011 - 2014
 • označení: TA01010103
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Multimediální jednotky vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi

 • doba řešení: 2011 - 2014
 • označení: FR-TI3/497
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy

 • doba řešení: 2011 - 2013
 • označení: FR-TI3/183
 • zapojené týmy: Pohony a výkonová elektronika, Elektronika a modelování

Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologii, MIKROTECH

 • doba řešení: 2009 - 2013
 • označení: FR-TI1/084
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin

 • doba řešení: 2009 - 2013
 • označení: FR-TI1/144
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Rozvoj condition based managementu elektrických zařízení

 • doba řešení: 2012
 • označení: ZCE 04_12
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety

 • doba řešení: 2010 - 2012
 • označení: GAP102/10/0216
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi (EURIPIDES I: Intelligent Sensing and Communication Textile)

 • doba řešení: 2010 - 2012
 • označení: OE10015
 • zapojené týmy: Materiálový výzkum

Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj

 • doba řešení: 2011
 • označení: ZCE 03_11
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v elektromagnetismu

 • doba řešení: 2009 - 2011
 • označení: GA102/09/1305
 • zapojené týmy: Matematicko-fyzikální modelování

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice

 • doba řešení: 2005 - 2011
 • označení: MSM4977751310
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví, Materiálový výzkum

Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie - nový přístup k monitoringu výbojové činnosti

 • doba řešení: 2010
 • označení: ZČ 07_10
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví

Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů, projekt Ministerstva průmyslu a obchodu: průmyslový výzkum a vývoj

 • doba řešení: 2008 - 2010
 • označení: FI-IM5/173
 • zapojené týmy: Diagnostika a zkušebnictví