Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví - ELTEX

Informace o projektu

  • příjemce: Výzkumný ústav bavlnářský a. s. Ústí n. Orlicí / Ing. Miroslav Tichý
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Radek Soukup, Ph.D.
  • spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Tesla Blatná, a. s.
  • kód projektu: TA 03010286
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR
  • doba trvání: 01/2013 – 12/2016

Anotace

Strategickým cílem projektu je vyvinout chytré textilní výrobky pro pacienty, rekonvalescenty anebo seniory a co nejdříve je zavést do výroby. Do těchto textilních výrobků (lůžkoviny, domácí oblečení, noční a spodní prádlo apod.) budou integrovány elektronické funkční bloky nové generace s cílem snímání některých vybraných životních funkcí těchto osob.

Chytré textilní výrobky vyrobené ze speciálních textilních materiálů budou schopné monitorovat tělesnou teplotu, srdeční tep, EKG, vlhkost uvnitř oděvu, tělesné pohyby apod.

Chytrý mikrosystém integrovaný do těchto oděvů bude schopen vyhodnocovat měřená data, ukládat je, zobrazovat, vyvolávat poplachové stavy a komunikovat s ošetřujícími osobami. Uložená data umožní sledovat zpětně události v určitém časovém období (funkce „black box“).

Řešení projektu je založeno na spolupráci odborníků v elektronice, senzorové technice, medicíně, chemických vláknech a textilních technologiích. Chytré textilní výrobky berou v úvahu současný demografický vývoj evropské společnosti a budou pomáhat pacientům v domácí péči, obzvláště seniorům, nemocným a rekonvalescentům. Pacienti hospitalizovaní v odděleních interní medicíny, chirurgie, kardiologie a dalších budou moci být uvolněni do domácího ošetření dříve, budou-li trvale monitorováni doma chytrými textilními výrobky. Projekt klade důraz na levná řešení a na velkosériovou výrobu modulů mikrosystému i chytrého oblečení.