61_organizacni_struktura

Organizační struktura RICE

Ředitel RICE

Anonymous

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

CEO RICE, děkan FEL

+420 377 634 000

Provozní ředitel RICE

Anonymous

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

provozní ředitel RICE, proděkan pro strategii a rozvoj FEL

+420 377 634 008

Vedoucí výzkumných týmů

Anonymous

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

vedoucí týmů
Výkonová elektronika a pohony,
Energetika a průmyslové systémy

+420 377 634 000

Anonymous

prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

vedoucí týmu
Materiálový výzkum

+420 377 634 533

Anonymous

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

vedoucí týmu
Matematicko-fyzikální modelování a výpočty

+420 377 634 647

Anonymous

Ing. Pavel Turjanica, Ph.D.

vedoucí týmu
Elektronika a testování

+420 377 634 130

Anonymous

doc. Ing. František Steiner, Ph.D.

vedoucí týmu
Diagnostika a zkušebnictví

+420 377 634 535

Anonymous

prof. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

vedoucí týmu
Průmyslová informatika

+420 377 634 127

Vedoucí oddělení

Anonymous

Ing. Martin Sirový, Ph.D.

vedoucí oddělení Komplexní systémová řešení tým Energetika a průmyslové systémy

+420 377 634 126

Anonymous

prof. Ing. Rainer Haller, Dr.

vedoucí Oddělení vysokého napětí tým Energetika a průmyslové systémy

+420 377 634 378

Anonymous

Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D.

vedoucí Elektrotechnické laboratoře tým Diagnostika a zkušebnictví

+420 377 634 268

Oddělení technicko-ekonomické podpory

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Sekretariát

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Kvalita

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Obchod a transfer technologií

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: