Centrum kompetence drážních vozidel

CKDV  

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. (FST RTI)
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
  • spolupříjemce: České vysoké učení technické v Praze, ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Univerzita Pardubice, Výzkumný ústav kolejových vozidel a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Eurosignal a.s., MSV elektronika s.r.o., LEGIOS a.s., CZ LOKO a.s., DAKO-CZ a.s., Wikov MGI a.s.
  • kód projektu: TE01020038
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TA ČR - Centra kompetence)
  • doba trvání: 04/2012 – 12/2019

Anotace

Centrum kompetence drážních vozidel je strategický konsorciální projekt, na jehož řešení se podílejí nejvýznamnější výzkumné a průmyslové subjekty v České republice. Projekt se zabývá klíčovými technologiemi drážních vozidel od mechanického návrhu vozidla (podvozky, skříně, karosérie), přes pohonné jednotky a brzdové systémy, elektrické části vozidel, řídicí a diagnostické systémy vozidla, zkoumá interakce vozidla s napájecí trolejí i dopravní cestou a řeší i speciální a velice náročné úlohy EMC, hluku, atd.
Centrum kompetence drážních vozidel je projekt koordinace a prohloubení existující spolupráce výrobních podniků a organizací zabývajících se výzkumem. Centrum je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj. Výsledky činnosti Centra budou průběžně implementovány do konečných produktů a v horizontu 4 až 6 let od zahájení řešení projektu povedou k významnému posilování konkurenceschopnosti České republiky v dopravním strojírenství.