Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování

Informace o projektu

  • příjemce: SONING Praha, a. s. / Ing. Jan Tuček
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
  • ód projektu: FR TI4/569
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • doba trvání: 01/2012 – 12/2014

Anotace

Společnost SONING Praha a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti řešení prostorové akustiky v nových i rekonstruovaných objektech. Specialisté podniku zde identifikovali hlavní požadavky investorů a architektů na akustické difuzory, zejména spojení dobrých estetických a akustických vlastností. Podle zjištěných preferencí uživatelů a zákazníků byl připraven vývojový projekt, jehož výsledkem bude nejen řada funkčních vzorků difuzorů nové generace, ale také postup a nástroje umožňující rychlou a efektivní tvorbu návrhů difuzorů podle požadavků architektů, zejména SW aplikace pro virtuální modelování akustických vlastností navrženého designového difuzoru, bez nutnosti fyzické výroby a měření vzorků. Vývoj se bude realizovat ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ZČU.