Multimediální jednotky – vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi

Informace o projektu

  • příjemce: Continental Automotive Czech Republic s. r. o.  / Ing. Miroslav Ochotnický
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
  • kód projektu: FR-TI3/497
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO - TIP)
  • doba trvání: 5/2011 -  4/2014

Anotace

Programový projekt je zaměřen na inovaci výrobků prostřednictvím průmyslového výzkumu a zkušebnictví v oblasti měření zvuku, vibrací a elektronického měření VF. Cílem je zlepšit ty vlastnosti výrobků, které v poslední době získávají na důležitosti z hlediska uživatelského komfortu a posuzování úrovně kvality a kterých zlepšení je důležité z hlediska udržení na trhu, popř. další expanze. Záměrem je synergická spolupráce mezi výrobcem - žadatelem a elektrotechnickou fakultou ZČU Plzeň. Žadatel, firma Continental Automotive Czech Republic s.r.o. se zabývá výrobou elektronických zařízení pro automobilový průmysl. Výsledkem projektu má být, kromě inovace produktů a zlepšení jejich vlastností, lepší reakce schopnost na potenciální problémy kvality a vytvoření pracovních míst.