Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi (INTEX II)

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
  • spolupříjemce: Tesla Blatná, a. s., BVK Hradec Králové, s. r. o.
  • kód projektu: LF 13018
  • poskytovatel: MŠMT (program EUREKA LF)
  • doba trvání: 03/2013 - 04/2014

Anotace

Předložený projekt EUREKA INTEX II je součástí klastrového projektu EURIPIDES. Je zaměřen na řešení nových chytrých senzorových systémů („Smart Systems“) pro aplikaci v textilních výrobcích a zavedení těchto systémů do výroby. V rámci projektu se řeší jednotlivé díly systému, senzory plynů a dalších veličin i nové přelomové technologie. Umožňuje dokončit řešení projektu EURIPIDES INTEX, schváleného na dobu čtyř let. Tento projekt bude ukončen v souladu s plánem na konci dubna 2014.