Výzkum a vývoj nástrojů pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů

Informace o projektu

  • příjemce: KOVOLIT, a.s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Ctibor Štádler
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027271
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 9/2021 – 5/2023

Anotace

Cílem projektu je výzkum a vývoj nástrojů pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů (Al, Cu) umožňující dosažení větší přesnosti tvarů, vyšší životnosti zápustek a dosažení vyšší způsobilosti procesu Cm/Cmk = 2, která je v současné době ve značné míře v automobilním průmyslu vyžadována.

Nově vyvinuté nástroje pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů (Al, Cu) umožní zvýšení přesnosti tvaru a rozměrů výkovku ze slitin hliníku a mědi na stupeň přesnosti IT11. Dosažením cílové hodnoty parametru přesnosti žadatel dosáhne úrovně srovnatelné se světovou konkurencí a posílí tak svou pozici na mezinárodním trhu, který neustále vyvíjí tlak na zvyšování tvarové přesnosti s cílem minimalizovat další náklady na opracování hotového výrobku. Vyvinuté nástroje pro přesné zápustkové kování barevných kovů s vyšší přesností nabídnou současným zákazníkům výkovek - polotovar vyššího stupně zpracování, a tedy s vyšší užitnou hodnotou. Žadatel tak získá možnost většího uplatnění na nových trzích, a to v rámci evropských a světových prvovýrobců (OEM) v kontextu neustále se zrychlujícího tempa inovačních cyklů.

Cílem řešení projektu je tak vyvinout nástroje pro přesné kování slitin z barevných kovů – hliníku a mědi, které díky docílené přesnosti tvaru a prodloužené životnosti nástrojů pro přesné kování umožní zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost hlavního uchazeče Kovolit, a.s. na zahraničních trzích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO

Aplikace