Návrh energeticky úsporných tlumivek - Neutlum

Informace o projektu

  • příjemce: ELZAT spol. s r.o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024444
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 6/2021- 5/2023

Anotace

Cílem řešeného projektu je vyvinout v rámci účinné spolupráce zcela novou koncepci průmyslových/trakčních tlumivek s lepšími technickými parametry. Zaměření projektu spadá do oblasti elektrotechniky. Výstupem projektu bude prototyp.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO