Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

PTTE  

Informace o projektu

  • příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c.
  • spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni (Projekt řešen v rámci RICE + FST + NTC), Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ENVI-PUR, s. r. o., FANS, a.s., Dalkia Česká republika, a. s., IVITAS, a. s., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ústav jaderného výzkumu Řež a. s., Plzeňská energetika a. s., Společnost pro výzkum a vzdělávání, s. r. o., Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s
  • kód projektu: TE 01020036
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TA ČR - Centra kompetence)
  • doba trvání: 03/2012 – 12/2019

Anotace

Projekt je zaměřen na uplatnění nejnovějších poznatků v oblasti teplárenství, zejména na rozšíření poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí.

Tím, že v řešitelském týmu jsou zastoupeny výzkumné, projekční i výrobní organizace, je zajištěno uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Dojde i k posílení pozice zúčastněných výrobních organizací na trhu. Výchova nové generace odborníků pro oblast teplárenství.