Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových komponent

Informace o projektu

  • příjemce: ZKL Brno, a.s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Ctibor Štádler
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024947
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 1/2021- 5/2023

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj tepelného zpracování ložiskových komponentů v energeticky účinných pecích s cílem dosažení vysoké tvarové stálosti těchto ložiskových komponentů. Výzkum a vývoj procesu tepelného zpracování je zaměřen na splnění požadavku maximálního snížení deformací po kalení a nastavení způsobilosti procesu Cmk=1,6.

Plánovaného cíle bude dosaženo zvládnutím inovovaného technologického postupu tepelného zpracování ložiskových komponentů v nově vyvinuté energeticky úsporné zkušební ohřívací peci s nuceným oběhem, kde je klíčový související vývoj inovovaného ventilátoru pro nucený oběh atmosféry ohřívací pece a dále využití inovovaných kalících přípravků.

Nově vyvinutá ohřívací pec umožní regulaci teplot v požadované toleranci a teplotním spádu tak, aby bylo vlivem rovnoměrného ohřevu maximálně eliminováno teplotní pnutí vzniklé při ohřevu ložiskových kroužků a jím způsobené deformace. Pro hlavního žadatele je důležitým faktorem snížení deformací po kalení a dosažení tvarové stálosti při docílení plánované způsobilosti procesu Cmk = 1,6, což je zásadní nutnost pro navazující dokončovací operace výroby ložiskových kroužků.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO

Aplikace