ASES - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti

Informace o projektu

  • příjemce: ELCERAM a.s. / Jan Johan
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Jan Řeboun, Ph.D.
  • kód projektu: LF 14029
  • poskytovatel: MŠMT (program EUREKA LF)
  • doba trvání: 03/2014 – 12/2017

Anotace

 

Projekt řeší nový výrobek: chytrý, spolehlivý a obnovitelný zdroj elektrické energie ASES 120~240 Wh/den pro mobilní i pevné instalace a technologie jeho výroby. Klíčovou součástí je pokročilý přijímač slunečního záření, zabezpečující účinné chlazení (chladič korund, měď), hybridní montáž, struktury tlustých vrstev a spolehlivé pouzdření.