Systém pro monitorování a detekci - SYMOD

Informace o projektu

  • příjemce: Tesla Blatná, a. s. / Ing. Pavol Ozaňák
  • spolupříjemci: ČVUT v Praze, TTC TELEKOMUNIKACE s. r. o.,Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
  • kód projektu: TA04010102
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 07/2014 – 6/2017

Anotace

Cílem projektu je vyřešit a zkonstruovat osobní monitorovací systém SYMOD detekující a vyhodnocující důležité fyziologické funkce při radiologickém a chemickém nebezpečí, které nastane jako důsledek nehody, havárie i cíleného teroristického útoku nebo sabotáže. Kromě senzorů fyziologických funkcí a pohybu, bude osobní monitorovací systém vybaven citlivými detekčními čidly pro ionizující záření k získání informací o úrovních vnějšího záření, radioaktivní kontaminace i o přítomnosti vybraných chemických toxických látek v místě zásahu. U osobního monitorovacího systému bude možno nastavit referenční údaje detekce, jejichž překročení vyvolá odpovídající varovný signál. Systém SYMOD bude vybaven datovým rozhraním pro případnou komunikaci s nadřazenou centrální jednotkou, do které bude možné bezdrátově přenášet veškerá data přímo veliteli operace tak, aby byl přehled o zdravotních dispozicích, stavu zasažení zářením a chemickými látkami, a také o pohybu všech příslušníků zásahové jednotky v zamořeném terénu.