Snižování hlučnosti točivých strojů

Informace o projektu

  • příjemce: Atmos Chrást, s. r. o. / Ing. David Krivánka
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
  • spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni (projekt řešen ve spolupráci s NTIS)
  • kód projektu: TA 02010565
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 01/2012 – 11/2014

Anotace

Projekt vychází z potřeby vyrábět točivé stroje s nižší hlučností a vyhovět tak požadavkům zákazníků i evropských norem. Jeho obsahem je vývoj nástrojů napomáhajících při konstruování strojů s nižší hlučností: matematického modelu, který umožní popsat vyzařování hluku již na základě virtuálního návrhu a konstrukčních doporučení. Bude vyvinuta i metodika lokalizace zdrojů hluku pro upřesnění a ověření modelu. Nástroje budou aplikovány na prototypu pojízdného kompresoru ATMOS s nižší hlučností.