Hybridní laserové technologie

Informace o projektu

  • příjemce: MATEX PM., s. r. o. / doc. Ing. Stanislav Němeček Ph.D., IWE
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
  • kód projektu: TA 03010354
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 01/2013 – 12/2016

Anotace

Ve strojírenství a dalších průmyslových odvětvích v současnosti roste potřeba nových efektivních technologií pro tepelné zpracování pokročilých materiálů (svařování, kalení, navařování vrstev…). Velkou příležitost pro další progres v tomto směru představuje dosud málo známá a málo rozpracovaná kombinace laserového a indukčního zpracování. Tato hybridní technologie - laserové tepelné zpracování doplněné o indukční ohřev - s velkou pravděpodobností umožní vysoce kvalitní svařování i u obtížně svařitelných materiálů (díky předehřevu a dohřevu laserových svarů), dále zvýší hloubku prokalení a rychlost při nanášení práškových vrstev. Celosvětově dosud existuje jen několik takových zařízení, většina model a technologické zařízení. S pomocí matematického modelu bude možné simulovat teplotní pole, optimalizovat je a tak navrhnout parametry procesu vhodné pro konkrétní materiály a tvary výrobků, aniž by bylo nutné provádět velké množství nákladných a časově náročných zkoušek. Technologické zařízení pak bude sloužit pro praktické ověření výsledků numerických simulací a zpřesnění modelu. V průběhu celého vývojového projektu bude probíhat úzká spolupráce mezi odborníky z oblasti simulací teplotních polí (Katedra teoretické elektrotechniky ZČU), materiálového inženýrství a laserového zpracování (Matex PM). Hlavním výstupem budou nově vyvinuté technologické procesy, dílčím výstupem pak numerický model a technologické zařízení potřebné pro realizaci těchto procesů. Výsledky budou zpracovány do znalostní databáze, usnadňující jejich aplikaci v průmyslu.