Snížení hlučnosti silových transformátorů a jejich negativního dopadu na životní prostředí

Informace o projektu

  • příjemce: ETD TRANSFORMÁTORY a.s. / Ing. Milan Valečka, PhD.
  • spolupříjemci: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
  • kód projektu: TA04021700
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 07/2014 – 06/2017

Anotace

Hlavním cílem projektu je navrhnout nové konstrukční řešení silového transformátoru, které výrazně sníží jeho hlučnost pod běžný standard 55 dB. Navržené konstrukční řešení bude plně otestováno na vyrobeném funkčním prototypu. V rámci projektu jsou řešeny transformátory napěťové hladiny 110 kV, výkony zejména 40 a 63 MVA. Projekt se svým řešením zaměřuje stěžejně na výzkum akustických jevů spojených s vibracemi jádra a cívek a dále na vývoj konstrukce silového transformátoru a ukotvení aktivních prvků v nádobě. Od této konstrukce se očekává, že bude schopna pohlcovat značnou část generovaných vibrací. Projekt se sekundárně zaměřuje i na vývoj modifikace aktivních prvků transformátoru. Upřednostnění pasivní eliminace vibrací je zejména z důvodu, že od tohoto řešení je očekávána nižší výrobní náročnost, což by mělo napomoci větší komerční úspěšnosti tohoto řešení. Projekt bude realizován v rámci 24 měsíců.