05_vyzkum_hero

Výzkum na RICE

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je obchodní značkou Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pro špičkový výzkum a vývoj

RICE zajišťuje kompletní výzkumný řetězec od základního (teoretického) výzkumu až po vývoj funkčních vzorků a prototypů a jejich kompletní testování. Laboratoře centra jsou vybaveny špičkovými přístroji a jedinečnými technologiemi. Výzkumné týmy mají k dispozici unikátní výzkumnou infrastrukturu.

Za dobu své existence se centrum RICE zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun. Výzkumné týmy RICE spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a pracují na společných projektech s významnými komerčními a průmyslovými subjekty. 

Klíčové kompetence, ve kterých si držíme a rozvíjíme znalosti a zkušenost a na které je také naše činnost zaměřena, jsou:

  • Výkonová elektronika, pohony a stroje
  • Materiálový výzkum
  • Elektronika a embedded systémy
  • Řízení, informační a komunikační technologie
  • Počítačové modelování
  • Diagnostika, testování a zkušebnictví

Na dalších podstránkách naleznete přehled hlavních cílových aplikací výzkumu nebo řešené projekty.