13_o_centru2

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, vybudovaným z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v letech 2010 - 2015.  Je obchodní značkou fakulty pro špičkový výzkum a vývoj. Za dobu své existence se centrum zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun. 

Laboratoře RICE jsou vybaveny špičkovými přístroji a unikátními technologiemi. V největší laboratoři centra, halová zkušebně vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4 MW. V této halové laboratoři měly světovou premiéru např. rozváděče ABB UNIGEAR Digital, či vysokonapěťové měniče General Electric MV6000 v plně rekuperativním provedení. Týmy mají k dispozici i další náročné a nákladné vybavení, například laboratoře výkonové elektroniky a inteligentních pohonů, speciální mikroskopické laboratoře, čisté prostory, laboratoře pro rentgenovou diagnostiku či mikroelektronické laboratoře, které nám umožní pracovat i na náročných projektech pro kosmický výzkum. Centru RICE se již podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků. Získalo několik patentů včetně evropských, řadu ocenění z mezinárodních konferencí a výstav či uveřejnění článků v nejprestižnějších odborných časopisech. Ve spolupráci s více než 150 průmyslovými partnery u nás i v zahraničí vyvinulo úspěšné produkty jako například modulární řídicí systém REMCS, pixelové detektory, vysokorychlostní pohonné jednotky pro nízkopodlažní kolejová vozidla a další systémy pro dopravní prostředky či vybavení pro integrovaný záchranný systém s použitím smart textilií.

Výzkumné týmy RICE spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami po celém světě a pracují na společných projektech s významnými komerčními subjekty.