136_makerspace_ele

Výzkumná témata

V návaznosti na klíčové kompetence jsou definovány hlavní cílové aplikace výzkumu.

Cílové aplikace výzkumu zahrnují témata jak čistě elektrotechnická, tak témata, kde elektrotechnika je jeden z prvků celého systému. V těchto mezioborových spolupracích využíváme další odborná pracoviště univerzity i vědeckovýzkumná pracoviště jiných českých a zahraničních vysokých škol. Silná oborová i mezioborová spolupráce probíhá také s průmyslovými partnery, kde se nám daří dlouhodobě pokrývat celý výzkumný řetězec, tj. od prvotního nápadu až po podporu při nasazení u sériově vyráběných produktů.

Doprava

V oblasti dopravy jsou hlavní směry

 • elektrické pohony a trakční systémy,
 • technologie pro silniční, kolejové a letecké prostředky,
 • elektromobilita, napájecí a nabíjecí infrastruktura,
 • inteligentní dopravní prostředky a systémy a
 • informační a komunikační technologie.

Energetika

V oblasti energetiky jsou hlavní směry

 • technologie pro přenosové a distribuční sítě,
 • jaderné technologie,
 • přeměny energie, výroba elektřiny a tepla,
 • bezpečnost, spolehlivost a digitalizace a
 • technologie smart city.

Průmysl

V oblasti průmyslových aplikací  jsou hlavní směry

 • výrobní technologie a procesy,
 • robotika a automatizace,
 • senzory a
 • nositelná elektronika a smart textilie.