Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí

Informace o projektu

  • příjemce: Kovárna VIVA a.s.
  • spoluřešitelé: Západočeská univerzita v Plzni, COMTES FHT a.s.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009807
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 01.04.2017 - 29.02.2020

Anotace

Projekt je zaměřen na vyvinutí nové skupiny zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí, které umožní výrobu kovaných součástí s lepšími mechanickými a užitnými vlastnostmi. Pro výrobu výkovků bude potřeba menší množství materiálu, což vede k energetickým úsporám ve výrobě. Zároveň bude snížena produkce skleníkových plynů a CO2. Projekt umožní transfer vlastních poznatků zákl. výzkumu přímo do provozních technologií a tím vznikne nová generace výkovků s efektivnějším využitím materiálu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK