Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů "COPOMA"

Informace o projektu

  • příjemce: Centrum organické chemie s.r.o. / Ing. Lubomír Kováč
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
  • spolupříjemce: DCH - Sincolor, a.s., SYNPO, a.s., Západočeská univerzita v Plzni
  • kód projektu: TA01010103
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 01/2011 – 12/2014

Anotace

Cílem projektu je vývoj technologie výroby nových disperzí nebo roztoků vodivých polymerů a jejich využití v elektronických systémech a pro antistatické nátěrové hnoty. Bude proveden výzkum nových monomerů pro vodivé polymery, teré budou aplikovatelné jak ve formě polymerních disperzí, tak postupem polymerace in situ s cílem návrhu technologickéo postupu jejich výroby. Bude navržen takový postup výroby vodivých polymerů, který umožní jejich aplikace ve formě roztoků nebo nanodispenzí o velikosti částic max. 30 nm. Budou sestaveny antistatické nátěrové systémy pro bariérově ochranné nátěry.