Výzkum a vývoj automatizovaného mobilního systému svařování drážních kolejnic pro opravy malého a středního rozsahu

Informace o projektu

  • příjemce: T Machinery a.s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Ctibor Štádler
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026862
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 7/2021 – 5/2023

Anotace

Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj unikátního automatizovaného mobilního svařovacího systému určeného pro malé a střední opravy železničních tratí s možností použití i v těžce dostupných terénech a podmínkách s cílem nahradit termické svařování používané při malých a středních opravách, které není produktivní a nedosahuje parametrů kvality dosahovaných při svařování elektrickým obloukem.

Řešení projektu je zaměřeno na výzkum a vývoj řídicí jednotky určené pro automatizaci svařovacího procesu kolejnic železničních tratí, kde budou využity moderní pokročilé technologie nejen v rámci oboru svařování, ale budou provázány na systémy industry 4.0 a IT, zejména v oblasti řízení a monitorování parametrů technologického procesu včetně archivace dat.

Nově vyvinutý automatizovaný mobilní systém svařování umožní realizovat malé a střední opravy železničních svršků ve srovnatelné kvalitě prováděných svarů železničních kolejnic jako jsou prováděny při výstavbě nových tratí, kde jsou používány kolejnice až délky 75 m (a někdy i více). V těchto případech jsou využívána speciální svařovací zařízení pro železniční kolejnice, které se však nedají použít pro malé a střední opravy železničních tratí a v žádném případě v těžko dostupných terénech. Výhodou řešení projektu bude také možnost svařování nových typů kolejnic, například kolejnic bainitických, které jsou jedním z nových trendů pro řešení svršků kolejové dopravy.    

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO

Aplikace