Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí

Informace o projektu

  • příjemce: Orgrez, a. s. Brno / Ing. Jiří Brázdil Ph.D., MBA
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
  • spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • kód projektu: TA 03020251
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 01/2013 – 12/2016

Anotace

Elektroizolační kapaliny používané v dnešní době jsou z hlediska životního prostředí a ochrany lidského zdraví velmi problematické. Projekt proto navrhuje řešení umožňující vývoj a výrobu těchto kapalin ze surovin, které svojí podstatou neohrožují životní prostředí a mají snadnou biologickou odbouratelnost. Navrhované kapaliny jsou vyráběny z domácích obnovitelných zdrojů a tím snižují energetickou závislost České republiky na zahraničních zdrojích.