Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta (INAFYM)

Informace o projektu

  • příjemce: Ústav technické a experimentální fyziky, České vysoké učení v Praze
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
  • kód projektu: CZ.02.1.01./0.0/0.0/16_019/0000766
  • poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV)
  • doba trvání: 9/2017 – 10/2022

Anotace

Projekt podpoří prohloubení interdisciplinární spolupráci pracovišť ČVUT (ÚTEF, FBMI, FD, CIIRC), 3. LF UK, FEL ZČU, SÚRO a ÚTAM AV ČR, modernizaci společných laboratoří, spolupráci se zahraničními partnery a výchovu mladých výzkumníků a PhD studentů. Vědecký program se týká R&D progresivních technologií detekce ionizujícího záření a jejich aplikací ve vesmíru, hadronové terapii, zobrazování v medicíně, biologii, materiálovém výzkumu, radioekologii a fundamentalních fyzikálních experimentech.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

OP VVV