Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy

Informace o projektu

  • příjemce: ŠKODA ELECTRIC a.s. / Dr. Ing. Jiří Flajtingr
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D
  • kód projektu: FR-TI3/183
  • poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  • doba trvání: 01/2011 - 12/2013

Anotace

Cílem programového projektu je vývoj prototypů nového řídícího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy jak dvanáctimetrové, tak kloubové osmnáctimetrové. Tohoto cíle bude dosaženo vývojem moderních optimalizovaných výkonových polovodičových měničů a využitím nejmodernějších typů mikroprocesorových, signálových a komunikačních obvodů. Obecně jak u výkonových polovodičových měničů, tak u řídícího systému budou použity koncepčně unikátní řešení jak po topologické, tak konstrukční stránce zvláštní pozornost bude věnována bezpečnostnímu systému izolací a elektromagnetické kompatibilitě.