Modulární řešení elektrické výzbroje pro dynamicky náročné vysokonapěťové střídavé pohony

Informace o projektu

  • příjemce: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s. / Ing. Michal Daněk
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
  • kód projektu: TA01010863
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TA ČR - Program ALFA)
  • doba trvání: 01/2011 - 12/2014

Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvoření návrhové, konstrukční a projekční metodiky založené na modulárním uspořádání řídících a regulačních jednotek, výkonnových jednotek měničů, bloků pomocných obvodů a ochran a dalších obslužných zařízení, nutný pro bezproblémový provoz pohonářských komplexů vybavených úplnou diagnostikou vnitřních provozovaných jednotek. Dalším cílem projektu je vytvoření metodiky zkoušení vysokovýkonových zařízení s náhradními zátěžemi tak, aby nebylo nutno zatěžovat měniče plným výkonem a likvidovat energii v zátěži, ale ať pomocí rekuperace v zátěži nebo provedením náhradních zkoušek dílčích bloků dosáhnout plného odzkoušení výrobku s minimalizovanou spotřebou energie. Dalším cílem je pak prověření navržené metodiky její aplikací na vzorovém výrobku spolu s vytvořením SIL systému pro stestování a optimalizaci regulačních struktur bez nutnosti práce na fyzickém zařízení.