06_nabizime_hero

Nabízíme

Nabídka možností spolupráce s Research and Innovation Centre for Electrical Engineering

Díky zázemí Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni, která má za sebou již více než 50 let spolupráce s významnými komerčními partnery, máme vynikající zkušenosti v mnoha oblastech. Jako součást fakulty pořádáme národní i mezinárodní konference, přednášky a semináře.

Nabízíme

  • možnost spolupráce s výzkumným a vývojovým centrem
  • mezinárodní vědecký tým
  • moderní vybavení a unikátní laboratorní zázemí a zkušebny
  • dlouholeté zkušenosti a vedoucí týmy v klíčových oblastech výzkumu a vývoje, na které se RICE soustředí
  • akreditovanou zkušebnu ETL

Katalog služeb