Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT

flexprint  

Informace o projektu

  • příjemce: Centrum organické chemie s. r. o. / Ing. Lubomír Kubáč, Ph.D.
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
  • spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v., Obchodní tiskárny, a. s., OPTAGLIO s. r. o., INOTEX spol. s r. o.
  • kód projektu: TE 01020022
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TA ČR - Centra kompetence)
  • doba trvání: 04/2012 – 12/2019

Anotace

Výzkumné a aplikační centrum zaměřené na výzkum materiálů a hybridních technologií pro funkční elektronické systémy tištěné na flexibilních substrátech a založené na kombinaci metalických nanosruktur vytvořených technologií nanoimprinting a funkčních elektronických a senzorických prvků nanášených metodami rotačního tisku. Aplikace budou zaměřeny na nízkonákladovou tištěnou flexibilní elektroniku, zejména pro oblasti inteligentních obalů, chytrých textilií a holografických bezpečnostních prvků.