Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku – IZOKON

 

Informace o projektu

  • příjemce: 5M, s r. o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Josef Pihera, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004661
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 1/2017 – 9/2019

Anotace

Strategickým cílem projektu je vytvořit izolační kompozitní konstrukci, která bude sloužit jako náhrada ocelové profilové konzole a zároveň i izolátoru v sítích VN pro stejnosměrné a střídavé napětí. Dílčí cíle projektu:
1. Konsolidace požadavků vyplývajících z norem a obecných zásad pro návrh vedení VN
2. Předběžný design konstrukce s ohledem na shromážděné požadavky
3. Analýza základních materiálových vlastností uvažované skladby kompozitu
4. Návrh konstrukce z hlediska mechanických a elektrických vlastností
5. Výroba testovacího modelu izolační kompozitní konstrukce
6. Testování modelu z hlediska mechanických, elektrických a klimatických vlastností
7. Shrnutí výsledků testů a z toho vyplývající případná úprava designu
8. Příprava finální verze prototypu
9. Ochrana duševního vlastnictví

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO