Periferie pro elektronický zámek

Informace o projektu

  • příjemce: WITTE Nejdek, spol. s r. o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Pavel Turjanica, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004368
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 7/2016 – 5/2018

Anotace

Předmětem projektu je vyvinout nové externí periferie elektronického bočního zámku automobilu pro jeho bezpečnější a spolehlivější funkci v případě nehody.

Cílem projektu je zajistit bezpečnější a spolehlivější elektronický zámek v případě nehody. Zařízení bude schopno diagnostikovat stav energie, management energie a v případě nehody udržet funkčnost elektronického zámku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO