CARAT - Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Informace o projektu

  • příjemce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v.v.i. 
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382
  • poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV)
  • doba trvání: 10/2018 – 12/2022

Anotace

Cílem projektu je výzkum v oblasti uhlíkových alotropů a jejich modifikace pro využití v elektrotechnice a bioinženýrství. Využití těchto materiálů bude v oblasti enviromentálních senzorů, u kterých lze očekávat vysokou míru senzitivity, opakovatelnosti a stability. Další využití uhlíkových alotropů nalezne v oblasti tištěných elektronických prvků a systémů. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

OP VVV