ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Radek Soukup, Ph.D.
  • spolupříjemce: APPLYCON, s. r. o., Holík International, s. r. o., Vochoc, s. r. o.
  • kód projektu: LF 14043
  • poskytovatel: MŠMT (program EUREKA LF)
  • doba trvání: 03/2014 – 12/2017

Anotace

Projekt řeší nové technologie pro oblast smart textilií a nový výrobek, kterým je chytrý zásahový oblek s integrovaným mikrosystémem sloužící ke zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří jsou vystaveni nebezpečným podmínkám. Mikrosystém bude schopen monitorovat fyziologické funkce pracovníka, detekovat nebezpečné plyny v okolním prostředí a měřit teplotu a vlhkost uvnitř i vně ochranného oděvu, na jejímž základě bude určena jeho tepelná kapacita. Tepelná kapacita bude sledována v reálném čase a její monitorování povede k zabránění tepelného stresu a popálení uživatelů. Zejména pro ochranu hasičů, bude vyvinut např. systém pro sledování a detekci jejich pohybu, lokalizaci uvnitř budov, hlášení poplachových stavů při překročení kritických hodnot a bezdrátový přenos dat do centrální jednotky, kterou bude obsluhovat velitel zásahu.