Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, FEL/RICE
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0009855
  • poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV)
  • doba trvání: 01/2019 - 12/2022

Anotace

Projekt se primárně zaměřuje na výzkum nových technologií (vozidel a systémů) pro hromadnou přepravu osob, které jsou kompatibilní s všeobecně uznávanými standardy SMART CITY. Výzkum bude navazovat na nové myšlenky a technologie, které jsou výsledkem předchozího základního výzkumu žadatele, ověří jejich proveditelnost, případně k nim ochrání průmyslová práva, a připraví je do takové podoby, aby v navazujících projektech průmyslového výzkumu mohly být dále připraveny ke komercializaci.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

OP VVV