OptimTex - softwarová aplikace pro návrh textilií

Informace o projektu

 • příjemce: INCDTP – The National R&D Institute for Textiles and Leather, Bukurešť
 • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.
 • kód projektu: 2020-1-RO01-KA203-079823
 • poskytovatel: Erasmus+
 • doba trvání: 12/2020 - 11/2022

Projekt Erasmus+ OptimTex je projekt Strategického partnerství pro vysokoškolské vzdělávání, plánovaný na období prosinec 2020 až listopad 2022 (2020-1-RO01-KA203-079823) s celkovým rozpočtem 196 724 EUR.

Partneři projektu

INCDTP

 

INCDTP – The National R&D Institute for Textiles and Leather, Bukurešť, Rumunsko – koordinátor projektu, http://www.incdtp.ro

TecMinho

 

TecMinho, Interface of the University of Minho, Guimaraes, Portugalsko, http://www.tecminho.uminho.pt/

Ghent University, Belgium

 

Ghent University, Belgium - Faculty of Engineering and Architecture, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering (MaTCh), Ghent, Belgie, https://www.ugent.be/ea/en

University of Maribor, Slovenia

 

University of Maribor, Slovenia - Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Maribor, Slovinsko, https://www.um.si

Technical University “Gh. Asachi” Iasi

 

Technical University “Gh. Asachi” Iasi - Faculty of Industrial Design and Business Management, Rumunsko, http://www.dima.tuiasi.ro

FEL ZCU

 

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická, Katedra materiálů a technologií, Plzeň, Česká republika, https://www.fel.zcu.cz/

Hlavní cíl projektu OptimTex

Zlepšování znalostí a dovedností studentů VŠ v oblasti softwarových aplikací pro návrh textilií a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů VŠ v textilních podnicích poskytnutím odpovídajících vzdělávacích nástrojů pro jejich povolání.

OptimTex - cíle

Další cíle projektu OptimTex

 1. Příprava nových vzdělávacích materiálů o nejnovějších softwarových aplikacích pro návrh textilu.
  • požadavek: Přizpůsobení výukových materiálů pro oblast textilií s ohledem na nové softwarové aplikace.
  • klíčové indikátory: 5 vzdělávacích modulů o softwarových aplikacích pro návrhy textilií; 60 proškolených VŠ studentů.
 2. Pomocí vhodných nástrojů zlepšit zaměstnatelnost kreativců v textilním průmyslu a výzkumu.
  • požadavek: Uplatnit teoretické vzdělávací materiály při praktickém využití v textilních podnicích a výzkumu.
  • klíčové indikátory: Jeden průvodce SWOT analýzou pro transfer technologií; účast 115 mladých profesionálů na plánovaných workshopech.
 3. Podpora zavádění digitálních dovedností implementací nástrojů e-learningu, webové platformy a slovníku moderních pojmů souvisejících s textilem.
  • požadavek: Orientace na hodnotný webový obsah.
  • klíčové indikátory: E-learningový nástroj a webová platforma, digitální multimediální obsah, slovník 100 moderních pojmů souvisejících s textilem.
 4. Vytváření vzdělávacích synergií umožněním mobility studentů.
  • požadavek: Zvládání výzev nového technologického rozvoje a multidisciplinárních oborů.
  • klíčové indikátory: Mobilita pro 36 VŠ studentů a 15 lektorů v rámci 3 intenzivních studijních programů.

Cílové skupiny projektu OptimTex

 • A. Mladí profesionálové v textilním průmyslu => osloveni pomocí workshopů
 • B. VŠ studenti => osloveni v rámci intenzivních studijních programů a bezplatným e-learningovým nástrojem

Hlavní výstupy projektu

 • Kurz na téma využití softwarových aplikací pro oblast textilu skládající se z 5 modulů o SW aplikacích pro návrh procesu tkaní, pletení, virtuální prototypování oděvů, vyšívání a experimentální návrh elektronických textilií;
 • Průvodce transferem technologií a využitím softwarových řešení v textilních podnicích;
 • Bezplatný e-learningový (webový) nástroj pro rychlý přístup ke vzdělávacím materiálům projektu;
 • Webové stránky projektu s digitálním a multimediálním obsahem o transferu technologií (www.optimtex.eu);
 • E-learningová platforma Moodle obsahující výukové kurzy v národních jazycích (www.advan2tex.eu/portal/);
 • Realizace 3 intenzivních studijních programů (ISP) (s předpokládanou účastí 60 VŠ studentů);
 • Slovník 100 moderních pojmů souvisejících s textilem sloužící jako podklad pro intenzivní studijní programy;
 • Uspořádání 6 workshopů (s předpokládanou účastí 115 profesionálů z textilního průmyslu);
 • Pracovní plán, plán řízení kvality, plán diseminace a udržitelnosti pro podporu projektového řízení;
 • Diseminace: články, postery, letáky, tiskové zprávy, prezentace na konferencích a veletrzích atd.

Předpokládaný dopad projektu

 • Zvýšení úrovně kompetencí textilních kreativců novými vzdělávacími materiály přizpůsobenými nejmodernějším textilním technologiím (SW aplikace pro návrh procesu tkaní, pletení, virtuální prototypování oděvů, vyšívání a experimentální návrh elektronických textilií);
 • Příprava textilních kreativců se zlepšenými schopnostmi přizpůsobit se světu práce (průvodce transferem technologií a využitím softwarových řešení v podnicích, portál technologického transferu);
 • Zaměření znalostí a dovedností mladých textilních profesionálů a VŠ studentů na digitalizaci (e-learningový nástroj, e-learningová platforma a slovník moderních pojmů z oblasti textilu);
 • Zajištění synergií při školení VŠ studentů sdílením výukových přístupů v alternativních textilních oborech partnerskými hostitelskými univerzitami (intenzivní studijní programy).
 • Hlavním udržitelným výstupem projektu OptimTex je e-learningová platforma Moodle, poskytovaná na serveru INCDTP na adrese: www.advan2tex.eu/portal/.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


erasmus_plus

optimtex