Výzkum a vývoj technologického procesu vytvrzování brusných kotoučů v energeticky účinných pecích

Informace o projektu

  • příjemce: Best - Business,a.s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Ctibor Štádler
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026853
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 7/2021 – 5/2023

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologického procesu vytvrzování brusných kotoučů do vnějšího průměru 1000 mm v energeticky účinných pecích s cílem dosáhnout požadované maximální tvarové a rozměrové stálosti a přesnosti brusných kotoučů pro broušení velkorozměrových ložiskových kroužků.

Plánovaného cíle bude dosaženo realizací inovované pokročilé technologie procesu vytvrzování brusných kotoučů v energeticky účinné ohřívací peci, a to díky nově vyvinutému řídicímu systému ve spolupráci s partnerem projektu ZČU v Plzni.

Vyvinutý řídicí systém v rámci inovačního procesu vytvrzování umožní regulaci teplot v požadované toleranci a teplotním spádu tak, aby bylo vlivem rovnoměrného ohřevu maximálně eliminováno teplotní pnutí vznikající při ohřevu brusných kotoučů. To povede k minimalizaci nežádoucích deformací kotoučů při jejich výrobě. Pro hlavního žadatele bude důležitým faktorem snížení výrobních nákladů díky nově vyvinutému řídicímu systému pro regulace teploty ve vytvrzovací, energeticky účinné peci. Zásadní úspory žadatel predikuje v oblasti spotřeby energií a ve snížení zmetkovitosti, která přináší i značné materiálové úspory. Dalším pozitivním faktorem generovaným výsledky projektu bude zvýšení produktivity a efektivnosti výroby měřené ukazatelem OEE.

Dosažení všech plánovaných výsledků a cílů projektu bude u žadatele generovat významné ekonomické přínosy a zároveň bude významnou měrou posílena i jeho konkurenceschopnost na mezinárodním trhu v segmentu výrobců brusných kotoučů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO

Aplikace