Systémové řešení pro udržitelné zpracování odpadů ze zdravotnických zařízení

Informace o projektu

  • příjemce: ORGREZ, a.s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024934
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 1/2021- 5/2023

Anotace

Hlavním účelem projektu je experimentální výzkum a vývoj systémového řešení pro udržitelné zpracování odpadních materiálů ze zdravotnických zařízení. Cílem je navrhnout komplexní řešení, které umožní zpracovat typově pokud možno veškerý produkovaný nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení, a to v místě vzniku, resp. v jeho bezprostřední blízkosti, aby tak byla v maximální míře omezena přeprava biologicky nebezpečných odpadů. Tato úvaha není ekonomicky realizovatelná klasickým zařízení pro spalování nebezpečných odpadů u zdravotnických zařízení s produkcí nebezpečných odpadů nižší než 1000 t/rok. V případech zařízení, které produkují nižší množství nebezpečných odpadů, dochází k jejich přepravě do větších zařízení často na velké vzdálenosti. Vzhledem k demografii ČR je cílem navrhnout ekonomicky stabilní řešení pro zařízení o produkci nižší než 1000 t/rok. Význam výsledků projektu je zesílen zejména současnou pandemií Covid-19.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO