UMTRIS - Enviromentální slučitelnost transformátorových olejů - alternativní izolační kapaliny

Informace o projektu

  • příjemce: Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Regensburg, Germany
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: prof. Ing. Rainer Haller, Dr.
  • kód projektu: BTHA-FV-10
  • poskytovatel: Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (Česko-bavorská vysokoškolská agentura), Bayerisch-Tschechische Forschungsverbünde 2017 – 2020 (Česko-bavorská výzkumná konsorcia 2017–2020)
  • doba trvání: 5/2017 - 2/2020

Anotace

Projekt se zabývá tématem 1.2 "Chemie a materiálový výzkum" Cíle projektu: Objasnit, které chemicko-fyzikální a technologické vlastnosti alternativních izolačních kapalin jsou vhodné a způsobilé při stavbě transformátoru. Toto pomáhá základnímu porozumění teplotním a dielektrických vlastnostem materiálů a včasnému rozpoznání poruchy stroje, vyvarovat se nebezpečných výpadků transformátorů a způsobení požárů. Nově budou identifikována místa na vinutí, resp. odbočkách, na kterých může vzniknout nebezpečí, pro vyvarování se možných výpadků během aktivního provozu. Tyto aktivity prodlužují životnost transformátorů, což je důležitým aspektem udržitelnosti a spotřeby přírodních zdrojů, tedy s pozitivním vlivem na životní prostředí.