Ocenění

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch získalo Zlatý Amper_5 resized

2022

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity už potřetí zabodovala na Mezinárodním veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení Amper, který se konal v Brně. Z jeho 28. ročníku totiž tým vědců z výzkumného centra RICE dovezl ocenění Zlatý Amper za nejpřínosnější exponát – zařízení pro kompenzaci zemních poruch.

Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje_1 resized

2021

Student doktorského studia Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se výzkumu a vývoji miniaturních robotů ovládaných magnetickým polem. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ocenění každoročně uděluje talentovaným studentům, kteří ve svém oboru prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení.

Fakulta elektrotechnická získala nový patent

2020

Fakulta elektrotechnická získala nový patent, a to v oblasti bezkontaktního přenosu elektrické energie. Inovativní řešení má hlavní využití u točivých elektrických strojů, kde bezkontaktně napájí senzory pro měření elektrických i neelektrických veličin přímo v rotoru. Na uvedeném patentu spolupracovali výzkumníci FEL / RICE Tomáš Kavalír, Vladimír Kindl, Pavel Turjanica a Lukáš Pušman.

_CHA5983-

2020

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické Vladimír Kindl a Martin Zavřel uspěli v mezinárodní konkurenci na online konferenci ELEKTRO 2020. Z konference ELEKTRO 2020 přivezli ocenění "Best Paper Award" i Václav Kotlan a Ivo Doležel z katedry teoretické elektrotechniky na téma "Indirect Induction Hardening of Thin Electrically Non-conductive Layers". Výzkumníci prezentovali model nepřímého indukčního ohřevu velmi tenkých vrstev vyrobených z elektricky nevodivých materiálů.

Příspěvek výzkumníka Martina Juříka obsadil druhé místo na Technical Computing Camp 2019

2019

Lokalizace minirobotů zabodovala v soutěži o nejlepší uživatelský projekt na semináři Technical Computing Camp 2019. Výzkumník FEL/RICE Martinu Juříkovi se umístil na druhém místě s příspěvkem Lokalizace minirobotů. Na příspěvku se dále odborně podíleli i Václav Šmídl a František Mach.

Vynikající studenti a doktorandi Fakulty elektrotechnické získali ocenění

2018

Několik výjimečných studentů a doktorandů FEL získalo ocenění nejen ve vědeckých soutěžích. Velkým úspěchem bylo první a třetí místo za nejlepší uživatelský projekt na pátém ročníku akce Technical Computing Camp. Největší úspěch a první místo získal tým vedený Františkem Machem s projektem Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci (Martin Juřík, Jiří Kuthan, Martin Vítek, Jessica Fenclová, František Mach). Tento projekt je zaměřen na výzkum a vývoj robotického systému umožňujícího bezkontaktní ovládání miniaturních robotů pomocí magnetického pole.

Innovation-Award_m

2017

Výzkumný tým FEL – RICE, který se podílel na řešení mezinárodního projektu RiMaCon (Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017. Oceněny byly výsledky mezinárodního evropského projektu EU 7.RP, který byl řešen v rámci aktivity Marie Curie. Západočeská univerzita byla členem konsorcia tohoto projektu. Dalšími členy konscorcia byly Vettorazzo Costruzioni s.r.l. (IT), Computors Ltd (UK), University of Wolverhampton (UK) – hlavní koordinátor projektu. Na řešení projektu se za ZČU podílel tým FEL – RICE ve složení doc. Jiří Tupa (hlavní řešitel projektu za ZČU), doc. František Steiner, Ing. Martin Hirman, Ing. Jan Šimota.

Amper2017_oceneni

2017

Ocenění Zlatý Ampér získal včera chytrý zásahový oblek smartPRO na letošním 25. ročníku veletrhu AMPER v Brně. Po prosincovém vítězství v mezinárodním předkomerčním tendru v rámci projektu Smart@Fire je to další úspěch českého konsorcia sdružujícího výzkumný tým z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společností VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Fakulta elektrotechnická získala toto ocenění také v roce 2013, kdy byl oceněn modulární řídicí systém REMCS.

IECON2016_ucastnici

2016

Ocenění „Best session presentation“ obdrželi výzkumníci Jan Michalík, Martin Brůha a Humphrey Mokom Njawah Achiri. Konference IECON patří mezi nejprestižnější světové konference v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Letošní 42. ročník se konal na konci října v italské Florencii a účastnilo se ho na 2000 vědců.

3_77

2016

Západočeská univerzita v Plzni každoročně uděluje mimořádné stipendium rektora studentům, kteří reprezentují univerzitu na mezinárodních vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích a dosahují vynikajících studijních výsledků. Byl mezi nimi i doktorand a výzkumník z RICE Tomáš Bystřický. Letos bylo oceněno 22 studentů a jedním z nich byl i student Fakulty elektrotechnické Tomáš Bystřický. Ten spolu s tímto oceněním získal i stipendium Plzeňského kraje.

Finpex_04rij2016_0151_

2016

Regionální inovační centrum elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni je jedním z trojice držitelů ocenění Okresní hospodářské komory Plzeňsko za významný investiční počin letošního roku. Ceny byly uděleny v rámci galavečera fóra realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX 2016, který se konal v úterý 4. října v Měšťanské besedě v Plzni.

13246344_1024552507592882_3921762147498996101_o

2016

Kolega Jan Řeboun získal ocenění Best Poster Award for Young Scientists (nejlepší poster pro mladé vědce) za příspěvek Bending Endurance of Printed Conductive Patterns on Flexible Substrates na konferenci International Spring on Electronics Technology (ISSE 2016) konaní v květnu.

IECON_2014

2014

Skupina pod vedením prof. Zdeňka Peroutky se zúčastnila mezinárodní konference IECON 2014 v americkém Dallasu - 40th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. Kolegové František Mach, Tomáš Komrska a Radim Dudek získali ocenění BEST PRESENTATION RECOGNITION. František Mach obdržel ještě velice významné uznání. Jeho článek se umístil na čtvrtém místě ze všech studentských příspěvků z celého světa.

Amper_cena-3s

2013

Výzkumný tým RICE pod vedením Ing. Pavla Turjanici, Ph.D. získal jednu z pěti hlavních cen v soutěži o nejpřínosnější exponát veletrhu AMPER, který se koná ve dnech 19.-22. března na brněnském výstavišti. Odborná porota ocenila jejich modulární řídicí systém REMCS, na jehož vývoji pracovalo RICE celé dva roky. Je určen pro partnery z průmyslové sféry v oblasti dopravní techniky či energetiky, kteří nemohou sami investovat do náročného vývoje systému využívajícího nejmodernější technologie. RICE se v soutěži utkalo s dalšími 33 exponáty od 30 vystavujících společností.

IECON2012_small

2012

Skupina pod vedením prof. Peroutky se zúčastnila mezinárodní konference IECON2012, kde obdržela cenu za nejlepší příspěvek v sekci "Power Systems"

ieee

2012

12. července 2012 obdržel výkonný ředitel RICE dopis od Gordona W. Daye, prezidenta profesní organizace „The Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE), že pracovníku RICE Doc. Ing. Radku Polanskému, Ph.D. byl přiznán statut „Senior Member“ jako výraz ocenění jeho profesionálních kvalit. IEEE sdružuje přes 416 000 elektroinženýrů a informatiků v cca 150 zemích ve všech světadílech a pouze osm procent jeho členů dosáhlo statutu Senior Member. IEEE vydává více než 100 titulů odborných periodik a řadu knih (25% světové produkce odborné literatury v elektrotechnice a informatice pochází z IEEE), pořádá konference a všemožně podporuje rozvoj oboru. IEEE je geograficky členěno do deseti oblastí, oblasti se dále dělí na sekce. Území České republiky spadá pod Oblast 8. Pro potřeby členů z České a Slovenské republiky byla v roce 1992 založena Československá sekce IEEE.