Návrh systému řízení reaktivity

Informace o projektu

  • příjemce: VVV MOST spol. s r.o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Martin Lovecký, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 1/2021- 5/2023

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj návrhu systému řízení reaktivity technologie TEPLATORu.

Předmětem projektu bude návrh uspořádání a provedení základních mechanických komponent i návrh kvalifikovatelného systému kontroly a řízení reaktivity. Konkrétně se bude jednat o studie, testování, návrh řízení a vývoj pohonu a technologických vlastností řídících elementů, které zajišťují řízení a regulaci výkonu TEPLATORu využívajícího kazety s vyhořelým jaderným palivem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO