Vývoj nové generace zařízení pro modelování technologických procesů pro Industry 4.0

Informace o projektu

  • příjemce: ATEGA s.r.o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020258
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 1/2020 – 12/2022

Anotace

Projekt je zaměřen na vývoj nové generace zařízení pro modelování technologických procesů, které umožňují urychlit a zpřesnit vývoj a optimalizaci technologických procesů zpracování kovů a jejich slitin s podporou nástrojů Industry 4.0. Přístroj, na základě digitálních dat pořízených z provozu, dokáže modelově zpracovat malé množství materiálu stejně, jako v procesu, přičemž teplotně a deformačně ovlivní vývoj struktury a vlastností. Následnou analýzou lze takový proces popsat a optimalizovat.

Většina současných výrobních technologií je charakteristická vysokým stupněm optimalizace, což znamená, že proces je funkční ve velmi úzkých intervalech provozních parametrů. Z tohoto důvodu jsou pro realizaci produkce výrobní zařízení zpravidla velmi složitá, a i investičně náročná a pro dosažení co nejvyšší efektivity musí navíc běžet na co nejvyšší výkon.

Díky realizaci projektu dojde k vyvinutí nového simulátoru s vysokou dynamikou a přesností, který dokáže pokrýt širší paletu technologických procesů a navíc zpřesní i celý proces modelování.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO

Aplikace