10_etl

Elektrotechnická laboratoř

Zkoušky EMC a klimatické zkoušky akreditované podle ISO 17025

O laboratoři

Elektrotechnická laboratoř – ETL (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1090) nabízí řadu certifikačních i předcertifikačních zkoušek v oblasti elektrotechniky. Pro převážnou většinu z nich je ETL akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. ETL disponuje speciálním vybavením pro provádění těchto zkoušek a zkušenými odborníky v jejich provádění.

Laboratoř EMC elektronických systémů poskytuje certifikační i předcertifikační měření EMC elektronických systémů dle platných standardů, s možností konzultací a expertní činnosti v problematice EMC. V laboratoři je možné měřit rušivé emise zařízení v rozsahu od 9 kHz do 6 GHz a testovat odolnost zařízení řadou normalizovaných zkoušek.  Protokoly z certifikačních měření laboratoře ETL o provedených zkouškách lze využít jako podklad pro prokázání shody podle zákona č. 22/97 Sb. i pro používání značení shody CE. Mnohé ze zkoušek je možno provést přímo u zákazníka.

Laboratoř klimatických zkoušek umožňuje simulovat podmínky prostředí, které v provozu mohou působit na elektrická zařízení. Vybavení laboratoře je využíváno k ověření funkčnosti testovaných zařízení v daných klimatických podmínkách nebo ke zjištění vlivu prostředí na vlastnosti materiálů. Další možností využití vybavení je zrychlené stárnutí materiálů a stanovení vlivu degradace na spolehlivost těchto materiálů.

etl_logo

Akreditované zkoušky

 • ČSN EN 61000-4-2 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-3 ed.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-4 ed.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-5 ed.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-6 ed.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-8 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-9 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-11 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-12 ed.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 61000-4-18 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti Elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 55011 ed.4 Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení
 • ČSN EN 55014-1 ed.4 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise Zařízení pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje
 • ČSN EN 55032 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi Zařízení informační techniky (V rozsahu původní ČSN EN 55022 ed. 3)
 • ČSN EN 50121-3-1 ed.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo Drážní vozidla
 • ČSN EN 50121-3-2 ed.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení Drážní vozidla (mimo čl. 8, tabulka 5, bod 5.2 (5,1 ÷ 6) GHz)

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: