SUBATEX - Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie

Informace o projektu

  • příjemce: Univerzita Pardubice / Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
  • spolupříjemci: APPLYCON s. r. o., Centrum organické chemie s. r. o., SPUR a. s., Vysoké učení technické v Brně  - fakulta chemická, Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
  • kód projektu: TA04010085
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 07/2014 – 12/2017

Anotace

Projekt si klade za cíl vytvoření inovativní platformy zaměřené na získávání a uchovávání energie pro nízkoodběrové aplikace v oblasti chytrých textilií. Výzkumná aktivita bude směřována na nízkonákladové, tenké a flexibilní zdroje energie produkované R2R technologiemi. Inovativní přístup spočívá v propojení zdrojů energie, zejména solárních článků s akumulačními systémy, superkapacitory nebo bateriemi, na flexibilních substrátech s cílem zajistit dostatečný zdroj energie pro systémy chytrých textilií a produkty jednorázového, či krátkodobého využití.