WelConTex - Spolehlivá propojovací technologie pro smart textilie na bázi ultrazvukového svařování

Informace o projektu

  • příjemce: CLUTEX – klastr technické textilie, z. s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Radek Soukup, Ph.D.
  • kód projektu: 11 CORNET Cal
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (Operační program SPOLUPRÁCE)
  • doba trvání: 9/2017 - 8/2019

Anotace

Cílem projektu je řešení nových spolehlivých metod elektricky vodivého kontaktování pro oblast smart textilních produktů, které je možné nasadit v hromadné výrobě. Projekt se soustředí i na vývoj kompletování a technologie pouzdření vhodné pro oblast smart textilií. Důraz bude kladen na výzkum a vývoj nových technologií nerozebíratelných spojení vhodných pro integraci vodivých prvků do textilií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU EFRR

MPO