Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

Informace o projektu

  • hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
  • kód projektu: TE02000103
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TA ČR - Centra kompetence)
  • doba trvání: 04/2014 – 12/2019
  • spolupracující organizace: Západočeská univerzita v Plzni - NTIS, České vysoké učení technické v Praze, EuroTec-JKR s.r.o., KONTRON ECT design s.r.o., Pragolet, s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s.,Škoda Machine Tool, a.s., VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o., VUES Brno s.r.o.,VÚTS a.s. (dříve Výzkumný ústav textilních strojů), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně
  • výzkumný tým na FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D., Ing. Jan Molnár, Ph.D., Ing. Libor Poláček, Ing. Pavel Turjanica, Ph.D., Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D., Ing. Petr Burian, Ph.D., Ing. Jiří Cibulka, Ph.D., Ing. Jiří Čengery, Ph.D., doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D., Ing.  Karel Hruška, Ph.D., Ing. Svatoslav Chládek, Ing. Štěpán Janouš, Ing. Martin Jára, Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., Ing. Tomáš Košan, Ing. Roman Pechánek, Ph.D., Ing. Libor Poláček, Ph.D., Ing. Luboš Streit, Ph.D., Ing. Josef Štengl, Ing. Jiří Švarný, Ph.D., Ing. Jakub Talla, Ph.D., Ing. David Uzel, Ing. David Vošmik, Ph.D.

Anotace

CIDAM je interdisciplinární výzkumné centrum koncentrující týmy předních výzkumných organizací a renomovaných firem v oblasti mechatroniky. Centrum zavádí systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu,vývoji a inovacích mezi svými členy a akceleruje transfer znalostí a technologií mezi účastnícími se výzkumnými institucemi a firmami. CIDAM otevírá nové výzvy ve výzkumu výkonové elektroniky, pohonů/aktuátorů, řízení strojů a složitých mechatronických systémů s využitím vertikální integrace těchto oborů.