Automatizace testování řídicí elektroniky jaderných technologií

Informace o projektu

  • příjemce: ZAT, a. s. / Pavel Kulík
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Pavel Turjanica, Ph.D.
  • kód projektu: TA04010423
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 07/2014 – 12/2016

Anotace

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti komponent řídicích systémů pro jadernou energetiku prostřednictvím zavedení nových postupů testování a jeho automatizace. Nezbytnou složkou projektu je vývoj automatizovaného testovacího systému pro výstupní kontrolu  řídících systémů s vysokými požadavky na bezpečnost (s vnitřní redundancí či diverzitou) a testovacího systému systému pro vývojové fáze produktu pro ověření a doložení funkční bezpečnosti návrhu.