Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace (U NAS)

Informace o projektu

  • příjemce: Tesla Blatná, a. s. / Ing. Pavol Ozaňák
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
  • spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Centrum organické chemie s. r. o, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  • kód projektu: TA 03010037
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 01/2013 – 12/2016

Anotace

Projekt řeší novou technologii vytváření senzorových vrstev z uhlíkových nanostruktur pro realizaci chytrých mikrosystémů aplikovaných při ochraně životního prostředí, při zajištění bezpečnosti záchranných týmů, v oblasti výrobků z chytrých textilií i ve spotřebním průmyslu denní potřeby. Cílem jsou nové materiály, technologie jejich přípravy, čistění a zpracování, postupy nanášení vrstev, jejich integrace s ostatními funkčními bloky systému, integrace nano- a mikro-technologií, měřicí a zkušební postupy, snížení materiálové a energetické náročnosti, dosažení nových vlastností materiálů vrstev s využitím progresivních technologií. Řešení využívá fyzikálně-chemické poznatky o vrstvách z uhlíkových nanostruktur v kombinaci s vrstvami organických materiálů, integraci s elektronickými obvody a zpracování senzorových signálů. Řešení senzorů čpavku, metanu, oxidů dusíku a uhlíku. Strategickým cílem projektu je zavést výrobu nových senzorů a nové technologie v a.s. TESLA Blatná.