Bezpečnostní dopravní uzávěra silničních tunelů – SOFT STOP

Informace o projektu

  • příjemce: TECHNOFIBER, s. r. o. / Ing. Josef Komárek
  • spolupříjemci: Západočeská univerzita v Plzni, Feramat Cybernetics s.r.o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Josef Pihera, Ph.D.
  • kód projektu: TA04031111
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 07/2014 – 12/2017

Anotace

Hlavním cílem projektu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků apl. výzkumu progresivní technologie zvýšení bezpečnosti silničního provozu v tunelech, použití progresivních kompozitních materiálů v rozvoji dopravy. Poznatky povedou k posílení výkonnosti firem Technofiber (TF) a Feramat Cybernetics (FC), k růstu jejich konkurenceschopnosti a ke zvýšené bezpečnosti dopravy v silničních tunelech a snížení hospodářských ztrát způsobených haváriemi a vynucenými objížďkami.