Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

Informace o projektu

  • příjemce: Atmos Chrást s. r. o.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: Ing. Pavel Turjanica, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004846
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 1/2017 – 9/2019

Anotace

Společnost ATMOS Chrást se zabývá vývojem a výrobou šroubových kompresorů. V rámci projektu bude pracovat na výzkumu a vývoji směřujícím ke zvyšování jejich spolehlivosti. Vytipovala oblasti klíčové pro spolehlivost, na které se při výzkumu a vývoji zaměří: diagnostika, konstrukční řešení bloků (uložení rotorů, mazání a těsnění) a testování kvality. Hodlá spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s RICE na vývoji diagnostické jednotky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO