21_vykonova_el_pohony

Výkonová elektronika a pohony

Skupina se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum v oblasti výkonové elektroniky, elektrických pohonů, speciální robotiky a teorie rozhodování. Tým vychází z dlouholeté tradice tohoto oboru na Západočeské univerzitě v Plzni a navazuje na rozsáhlou mezinárodní průmyslovou spolupráci a na historické mezinárodní úspěchy tohoto výzkumného týmu, který v současnosti patří ve svém oboru k největším skupinám v Evropě.

Výzkum v oblasti výkonové elektroniky se zaměřuje především na:

 • nové topologie a řešení výkonových polovodičových měničů a systémů,
 • napájecí a nabíjecí systémy,
 • měniče s vysokou hustotou výkonu, včetně rezonančních a měkce komutovaných měničů,
 • strategickou výzkumnou oblastí jsou vysokonapěťová výkonová elektronika a vysokonapěťové výkonové polovodičové měniče.

Výzkum v oblasti elektrických pohonů a teorie rozhodování se zaměřuje především na:

 • regulované elektrické pohony,
 • elektrické pohony od jednotek wattů až po náročné pohony velkého výkonu (jednotky až desítky MW),
 • pokročilé řízení elektrických pohonů, včetně bezsenzorového řízení v plném otáčkovém rozsahu,
 • diagnostika pohonných systémů,
 • speciální roboty a manipulátory,
 • speciální aktuátory,
 • průmyslová automatizace.

Hlavní aplikační oblasti výzkumu:

 • Doprava a dopravní technika – vozidla hromadné i osobní dopravy.

Výzkum nových koncepcí pohonů, sofistikovaných technologií a komponent pro dopravní systémy nové generace s primární orientací na drážní vozidla a vozidla hromadné dopravy. Cílem výzkumu jsou nové technologie pohonů, pohony se zvýšenou energetickou účinností a minimálními dopady na životní prostředí, nové systémy řízení, pokročilé systémy zvyšující bezpečnost dopravy a dopravních prostředků.

 • Výroba elektrické energie a tepla – elektrárny a teplárny
  Především pohony hydraulických a pneumatických systémů, technologie vlastní spotřeby.
 • Elektrické sítě

Zejména řízení výkonu resp. toků energie, kvalita elektrické energie, spolehlivost elektrických sítí – např. nové principy a zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a vysokoimpedančně uzemněných sítích.

 •  Technologie pro Smart City.
 •  Průmyslové pohony a výkonové systémy středního a velkého výkonu.
 •  Pohony pro těžní stroje.
 •  Speciální robotika a manipulátory.

FEL/RICE je jedním z center kompetence v rámci evropské výzkumné sítě ECPE The Power Electronics Research Network: A European Technology & Innovation Platform.

Skupina se podílí na řešení rozsáhlých zejména středně a dlouhodobých projektů financovaných ze smluvního výzkumu i z účelových dotačních prostředků poskytovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR nebo resortními poskytovateli jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Jako příklady úspěšného uplatnění výsledků výzkumu FEL/RICE v této oblasti, se kterými se můžete setkat každý den, lze uvést např. nové generace nízkopodlažních tramvají, trolejbusů, vícesystémové lokomotivy či hybridní autobusy.

Nabídka

 • Kompletní služby spojené s výzkumem, vývojem, prototypováním a testováním ve výše uvedených oblastech výkonové elektroniky, elektrických pohonů a speciálních průmyslových systémů a technologií, robotů a manipulátorů.

Díky velkým zkušenostem a unikátnímu zázemí našich laboratoří a zkušeben jsme schopni pokrýt kompletní výzkumný a vývojový řetězec od počátečního návrhu pohonu/zařízení, přes jeho simulace, návrh řízení, vytvoření aplikačního programového vybavení, až po sestavení prototypu, jeho kompletní otestování, včetně nasazení finálního prototypu do zkušebního nebo pilotního provozu.

 • Poradenské, konzultační a expertizní služby v celém spektru elektrických pohonů od pohonů malých výkonů až po pohony velkých výkonů v řádech jednotek až desítek MW.
 •  V blízké budoucnosti budeme disponovat unikátní laboratoří a zkušebnou vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, kde budeme schopni vyvíjet a testovat zařízení do výkonu 4 MW o maximální napětí 31 kVrms.

 

Vedoucí týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Členové týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Další členové

Anonymous

Dr. Ing. Jan Přikryl