27_osciloskop

Elektronika a testování

Tým Elektronika a testování započal svoji činnost v roce 2011 v počtu 5 lidí. Od té doby se postupně rozrůstal až na současnou velikost. Je složen zejména z odborníků s průmyslovými zkušenostmi.

Zaměření činnosti týmu lze rozdělit do několika oblastí. Hlavní oblastí zajmu skupiny je návrh specializované elektroniky sloužící pro měřící a řídící aplikace. Jedná se například o vývoj modulárního řídicí systému určeného pro nasazení v průmyslový výkonových aplikacích, řídící elektroniky, diagnostické elektroniky, měřících a testovacích systémů. Postupem času se ale jeho aktivity rozšířily na další oblasti a některé významné spolupráce, jako například vývoj read-out elektroniky pixelových detektorů (kooperace s ÚTEF a CERN), nebo vývoj diagnostiky pro fúzní reaktory TOKAMAK (kooperace s ÚFP AV ČR, ITER).

Důležitou oblastí zájmu týmu je

  • Vývoj řídicích systémů (platforma REMCS – RICE Embedded Modular Control System)
  • Vývoj testovacích systémů a test-standů (platforma RATS – RICE Automated Test System)
  • Vývoj elektroniky pro výbušné prostředí (ATEX)
  • Vývoj IoT senzorů pro aplikace v oblasti energetiky
  • Vývoj systémů pro bezdrátový přenos elektrické energie menších výkonů (<1k W)
  • Vývoj diagnostických systémů (senzoriky) pro speciální aplikace (vysoce radiační prostředí, vysoké teploty, točivé stroje >10tis rpm, ultrazvukové průtokoměry …)

Pro urychlení vlastního výzkumu ostatních týmů poskytuje skupina díky svým průmyslovým zkušenostem odbornou pomoc při návrhu často značně specifické elektroniky potřebné při řešení konkrétních vědeckých projektů, spolupracuje s týmy napříč fakultou i univerzitou. Zvláště významnou je spolupráce s týmy Výkonové elektroniky a pohonů a Materiálového výzkumu.

Tým se podílí na řešení komerčních zakázek a projektů s externími partnery v ČR i Evropě (Siemens, ZF, COMAT, ZAT, Valeo, Kontron…)

Teoretická a praktická využitelnost

Složení výzkumného týmu Elektronika a testování a kvalifikace jejích členů napovídá o schopnostech a zkušenostech skupiny v oblasti návrhu elektronických systémů. Skupina je složena především z odborníků schopných provést profesionální návrh elektronických systémů. Působí zde specialisté na návrh analogových a digitálních obvodů, technologové, vývojáři softwaru pro embedded aplikace, FPGA design.  Tým standardně pracuje na projektech do úrovně TRL 6, resp.TRL 8, ve spolupráci s týmem diagnostiky a ETL zajišťuje i kvalifikační testy (např. certifikaci EMC), pokud je zákazníkem požadováno.

Nabídka

Skupina Elektronika nabízí spektrum svých služeb jak podnikům, tak i výzkumným organizacím. Spolupráce je možná formou odborných konzultací, zakázek, i řešením společných grantových úkolů.

Vedoucí týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Členové týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: